شركة الفهد للعقارات

rest1

Italian Kitchen

The buffet breakfast is served in the lounge on the ground floor and also outside on our little patio.

restaurant

Our Besteller

Medium roast steakwith brokkoli

On the ground floor, apart from the reception, there is a comfortable lounge where you can sit and drink tea.

It is a small comfortable hotel. Our staff offers an attentive high-quality service and is always ready to offer any help to guests. There is an amazing fusion of calm and tranquility at hotel with hectic outside.

Opening Hours

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Breakfasts
Lunch
Dinner
Mon – Fri:
08:00 – 11:00
11:00 – 2:30
5:00 – 11:00
Sat – Sun:
08:00 – 11:00
11:00 – 2:30
5:00 – 11:00